Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 52 -  24 december 2003

24-25 DECEMBER: KERSTAVOND EN KERSTMIS 2003

Geen mis om 18.00 u.
Vooravond van Kerstmis
23.00 u.
Nachtmis. Zm. Maria Vanuytven.

Hoogfeest van Kerstmis
08.00 u.
Morgenviering
10.45 u. Gezinsviering
Zm. Familie Vandesande- Mertens en de familie Michiels-Vandesande

27-28 DECEMBER FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE

18.00 u. Jgt. To De Ceuster, Zm. Alfons en Fons Steurs, Denis De Ceuster. Zm. Louis Heylen en Marie Huysmans. Jgt. Anna Lambrechts, Zm. Alexander Mertens, Celine Claes, Jan Geukens, Josefina Gielis, Jef Geukens, Dympna Vermeulen en Bernus Wijnants. Zm. Louis Vangenechten vanwege KBG.

08.00 Jgt. Jos Luyten en Marcel d’Joos, Leonie Engelen, Jefke en Gust De Ceuster, Gonda Verwimp.
10.45 u. Zm. Lou Vandenbussche

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Mis in de bidkapel

 

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6 Week 7

 Week 8

Week 9
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 19 Week 20
Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25
Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32 Week 33 Week 34
Week 35 Week 36 Week 37 Week 38 Week 39
Week 40 Week 41 Week 42 Week 43 Week 44
Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49
Week 50 Week 51      

HERSCHIKKING VAN DE MISSEN

Zoals de meeste mensen al weten zullen na nieuwjaar in elke parochie van de federatie één mis wegvallen. De missen van de verschillende parochies worden ook op mekaar afgestemd, zodat er een kans is in de federatie op zoveel mogelijk verschillende uren een viering te kunnen bijwonen. Het zal voor sommige mensen een hele aanpassing zijn, wanneer zij hun vertrouwde viering zien wegvallen en moeten overschakelen van zaterdag naar zondag of omgekeerd. Ik hoop dat u daar begrip kunt voor opbrengen. Het is niet gemakkelijk geweest die beslissing te nemen, en er is heel wat overleg aan voorafgegaan.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf Nieuwjaar

  Zaterdag

Zondag

St. Amands 18.00u               11.00u
Bel   19.00u     09.00u        
St. Dimpna   19.00u           10.30u  
Elsum 17.45u             10.30u  
Holven   19.00u 08.00u           11.00u
Larum 18.00u           10.00u    
Oosterlo 18.00u                
Punt 18.00u   08.00u            
Stelen             10.00u    
Ten Aard   19.00u     09.00u        
Zammel       08.30u          
Winkelomheide   19.00u              
OPZ             10.00u    
Kon. Domein                 11.00u
Ziekenhuis           09.45u      
Avondmissen op Zondag
Herselt Bergom: 18.00u
Herentals Paterskerk: 18.30u

Externe Links