Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 50 -  10 december 2003

13 – 14 DECEMBER: DERDE ADVENTSZONDAG

18.00 u. Zm. Alfons Van Hove en Emma Van Springel.
Zm. Wim Daems, Fons Steurs, Karel Daems en Dympna Helsen.
Jgt. Door Wuyts en overleden familieleden. Jgt. Jan Boeckx en Bertine Danckers.
Jgt. Anna Dens, Henri en André Van Loy, Door Gebruers en Alfons Wouters.
Zm. Louis Van Genechten vanwege de buren.

08.00 u. Morgenviering
10.45 u. Jgt. Stefke Vleugels, Zm. Jules Vleugels.

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Mis in de bidkapel

 

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6 Week 7

 Week 8

Week 9
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 19 Week 20
Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25
Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32 Week 33 Week 34
Week 35 Week 36 Week 37 Week 38 Week 39
Week 40 Week 41 Week 42 Week 43 Week 44
Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49

Externe Links