Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 48 - 26 november 2003

29 30 NOVEMBER: EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

18.00 u. Jgt. Linda Taels, Germaine Verachtert, Wim Verherstraeten. Zm. Petrus Lenaerts, Maria Verdonck, Frans en Leon Taels, Marie Geboes. Zm. Louis Heylen en Marie Huysmans vanwege de buren. Zm. Lisa Verachtert en Gust Mertens vanwege de buren.

08.00 u. Morgenmis
10.45 u. Gezinsviering

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Mis in de bidkapel

 

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6 Week 7

 Week 8

Week 9
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 19 Week 20
Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25
Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32 Week 33 Week 34
Week 35 Week 36 Week 37 Week 38 Week 39
Week 40 Week 41 Week 42 Week 43 Week 44
Week 45 Week 46 Week 47    

Externe Links