Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 47 - 19 november 2003

22 – 23 NOVEMBER/ CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

18.00 u. Jgt. Josefina Hannes, overleden familieleden Spruyt. Jgt. Marie Geboes, Zm. Frans en Leon Taels. Jgt. Jeanne Slegers, Zm. Louis Hermans en overleden familieleden. Jgt. Clement Schelles, Evie Schelles, Alexander Mertens en overleden familie. Jgt. Rosalieke Taels, Jozef en Josefine Belmans, André Van Loy. Zm. Lisa Verachtert vanwege K.B.G.

08.00 u. Mis met Speciale intentie.
10.45 u. Jgt. Karel Baetens en overleden familieleden.

19.00 u. Mis in de bidkapel.

19.00 u. Mis in de bidkapel.

 

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6 Week 7

 Week 8

Week 9
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 19 Week 20
Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25
Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32 Week 33 Week 34
Week 35 Week 36 Week 37 Week 38 Week 39
Week 40 Week 41 Week 42 Week 43 Week 44
Week 45 Week 46      

Externe Links