Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 45 - 5 november 2003

18.00 u. Zm. Jozef Bertels, Jozef Hendrickx, Clem. Vanuytsel en kinderen. Jgt. Alfons Steurs, Denis en To Deceuster, Fons Steurs. Jgt. Mia Hendrickx, overleden familieleden Vleugels, Cuyvers, Hendrickx, Van Uytsel, kinderen en kleinkinderen. Zm. Door Wuyts en overleden familie. Zm. Staf Michiels, Rosa Vandesande en overleden familieleden. Jgt. Fons Vanspringel en overleden familieleden.

08.00 u. Jgt. Eduard Verachtert, Coleta Bervoets, August Verbeek, Antonia Van de Wouwer, Wim Lembreghts.
10.45 u. Jgt. Jules Mertens, Zm. Renilde Mertens. Zm. Melanie Dams, Eddy Helsen, Louis Peeters, Constantia Helsen, Karel en André Binnemans, Maria Van Hooghten.

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Mis in de bidkapel

 

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6 Week 7

 Week 8

Week 9
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 19 Week 20
Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25
Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32 Week 33 Week 34
Week 35 Week 36 Week 37 Week 38 Week 39
Week 40 Week 41 Week 42 Week 43 Week 44

Externe Links