Liturgische Vieringen

Week Nr. 39 - 24 september 2003

18.00 u.Zm. Vik en Mia Mangelschots, Leonie Hermans. Jgt. Fons Steurs, Wim Daems, Karel Daems en Dympna Helsen. Jgt. Mieke Smets, Zm. Fons Eyckmans. Zm. Jozef Verlinden, Julia De Peuter Verlinden, Frans en Leon Taels, Marie Geboes. Zm. Marie Huysmans vanwege de gepensioneerden. Jgt. Frans Hermans, Jeanne Slegers. Zm. Anna Lambrechts, Alexander Mertens, Celine Claes, Jan Geukens, Josefina Gilis, Jef Geukens, Dympna Vermeulen, Bernus Wijnants.

08.00 u. Morgenviering
10.45 u. Zm. Jos Van Springel

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Mis in de bidkapel

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6 Week 7

 Week 8

Week 9
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 19 Week 20
Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25
Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32 Week 33 Week 34
Week 35 Week 36 Week 37 Week 38  

Externe Links