Liturgische Vieringen

Week Nr. 35 - 27 augustus 2003

18.00 u. Jgt. Dympna Sterckx, Bernus Van Gorp en overleden kinderen. Zm. Jules Vermeulen en Josephina Peeters. Zm. Familie De Boel, Mangelschots, Van Elven Marilda, Frans Taels, Marie Geboes en Leon Taels. Zm. Marie Huysmans en Louis Heylen vanwege de buren.
Jgt. Sieke Peeters, Zm.Karel Mangelschots, Alfons Mangelschots, François Croonenborghs.

Om 15.00 u. vieren we Jan Nevelsteen en Tinne Gielis die hun gouden huwelijksfeest vieren in onze kerk. Het zijn twee toffe en zo verdienstelijke mensen die, al wonen ze op St.- Amands, altijd met hart en ziel meeleefden met onze parochie. We wensen hen, hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen van harte proficiat.

08.00 u. Mis voor de parochie
10.45 u. Zm. Irene Boeckx, familie Boeckx-Mertens. Herdenkingsmis van Inès en Valerie Verhulst.

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Mis in de bidkapel

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6 Week 7

 Week 8

Week 9
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 19 Week 20
Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25
Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32 Week 33 Week 34

Externe Links