Liturgische Vieringen

Week Nr. 34 - 20 augustus 2003

18.00 u. Jgt. Josefina Boons, Gerard en Gusta Cuyvers, Ernest Wuyts, Alfons en Geert Nijs, Nancy Binnemans

08.00 u. Mis voor de parochie
10.45 u. Zm. Nieke Maes, Petrus Bens en overleden familie. Jgt. Marie De Pooter, Zm. Rochus Vangenechten, Roger en René Vanlommel

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Mis in de bidkapel

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6 Week 7

 Week 8

Week 9
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 19 Week 20
Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25
Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32 Week 33  

Externe Links