Liturgische Vieringen

Week Nr. 17 - 30 april 2003

18.00 u. Zm. Wim Daems, Fons Steurs, Dympna Helsen, To Deceuster, Karel Daems. Jgt. Fien Vandesande, Zm. Frans Lievens. Zm. Bertha Peeters, Louis Wuyts en overleden familieleden. Jgt. Marcel Daems, Zm. Jos Daems.

08.00 u. Jgt. Laurentia Nietvelt, Zm. Gregoor Van Dingenen en Modest Verelst.
10.45 u. Gezinsviering

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Mis in de bidkapel

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6 Week 7

 Week 8

Week 9
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16      

Externe Links