Liturgische Vieringen

Week Nr. 16 - 23 april 2003

18.00 u. Jgt. Wieter Belmans, familie Daems, Helsen, Rommers, Nelen. Zm. Maria  Rens vanwege de KBG. Jgt. Marie Mertens, Phil Hellemans en de familie Verboven-Peeters.

08.00 u. Zm. Gaston Krieckemans, Celine Hermans, familie Krieckemans, Hermans, Claes
10.45 u. gezinsviering

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Mis in de bidkapel

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6 Week 7

 Week 8

Week 9
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15        

Externe Links