Liturgische Vieringen

Week Nr. 15 - 16 april 2003

19.00 u. Viering in onze kerk samen met Stelen

19.00 u. Viering in de kerk van Stelen samen met ‘t Punt

18.00 u. Zm. Vik en Mia Mangelschots, Leonie Hermans. Zm. Alfons Hermans. Jgt. Wim Daems, Zm. Fons Steurs, Karel Daems en Dympna Helsen. Jgt. Wies Boeckx, Zm. Maria Bens. Zm. Maria Vanuytven. Zm. Maria Taels, Alfons Bellemans, families Bellemans, Ven en Taels Mangelschots Sterkx.

08.00 u. Jgt. Leonie Engelen, Jul en Marcel d’Joos, Jos Luyten en Jefke De Ceuster.
10.45 u. Zm. Jules en Renilde Mertens.

19.00 u. Mis in de bidkapel

19.00 u. Zm. Constantia Vermeulen, Louis Vangheel; Tinne Bastiaens, Jos, Staf, Maria en Frans Dresselaerts, Raf Vandeweyer.

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6 Week 7

 Week 8

Week 9
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14

Externe Links