Liturgische Vieringen

Week Nr. 10 - 12 maart 2003

1ste week in de veertigdagentijd
Jgt. Edmond Lievens, Bertha Van Hout en overleden familieleden
Jgt. Vik Mangelschots, Zm. Leonie Hermans en Mia Mangelschots
Jgt. André Van Loy, familie Jef Belmans, Rosalieke Taels, familie Anna Dens en echtgenoten

2de zondag in de vastentijd
Zm. Wim Lembreghts, familie Verachtert en Verbeeck

Zm. Maria Daems, Louis en Karel Verachtert
Jgt. Rosalie Daems
Jgt. Jan Vansant en Marleen Vansant

Cyrillus van Jerusalem
Jgt. Louis Vangheel, Constantia Vermeulen
Mis in de bidkapel

Feest van St.-Jozef
Mis in de bidkapel

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6 Week 7

 Week 8

Week 9

Externe Links