Liturgische Vieringen

Week Nr. 9 - 5 maart 2003

H. Joannes A Deo
Zm. Wim Daems, Fons Steurs, Karel Daems en Dympna Helsen

1ste zondag van de Vasten
Zm. Familie Van Hoof, Cuyvers, Cluyts, Verlooy

Gezinsviering

Mis in de bidkapel

Mis in de bidkapel

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6 Week 7

 Week 8

 

Externe Links