Liturgische Vieringen

Week Nr. 8 - 26 februari 2003

Jgt. Maria Boeckx, Frans Baeck en overleden familieleden

8ste zondag door het jaar
Mis voor de parochie

Jgt. Staf Peeters, Emiel, Josée en Karel Peeters, Frans Thijs

Mis in de bidkapel

Aswoensdag
Mis met oplegging van het askruisje

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6 Week 7

 Week 52

 

Externe Links