Liturgische Vieringen

Week Nr. 7 - 19 februari 2003

Cathedra van de H. Petrus
Zm. Alfons Hermans
Zm. Jules Vermeulen en Josephina Peeters

7de zondag door het jaar
Mis voor de parochie

Gezinsviering

H. Walburgis
Mis in de bidkapel

Mis in de bidkapel

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5 Week 6

 Week 52

Externe Links