Liturgische Vieringen

Week Nr. 6 - 12 februari 2003

Jgt. Julie Verachtert, Zm. Gust Molenberghs
Zm. Germaine Verachtert, Linda Taels, Wim Verherstraeten
Zm. Sjeule Vangeel, Stefanie Geukens en overleden familieleden
Jgt. Louis De Pooter, Bertha Vangenechten, Jan Vangenechten

6de zondag door het jaar
Jgt. Modest Verelst, Zm. Laurentia Nietvelt, Gregoor Vandingenen

Zm. Wim Lembreghts
Jgt. Karel Bens, Zm. Jul en Remi Dams, Josefina Bens en Mathilde Molenberghs

Feest van Bernadette Soubirous
Mis in de bidkapel

H. Bonifatius
Mis in de bidkapel

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Week 5    

 Week 52

 

Externe Links