Liturgische Vieringen

Week Nr. 5 - 5 februari 2003

H. HiŽronymus
Jgt. Mil Daems en Maria Schelles, Zm. Ludo Vermeiren
Jgt. Bart Keersmaekers
Jgt. Peter Van der Steen
Jgt. Gust Helsen en Germaine Binnemans

5de zondag door het jaar
Zm. Alfons Versmissen, Maria Kuypers, Maria Peeraer en Henri Vrancken

Gezinsviering

O.L.Vrouw van Lourdes
Mis in de bidkapel

H. Gertrudis
Mis in de bidkapel

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
     

 Week 52

 

Externe Links