Liturgische Vieringen

Week Nr. 3 - 22 januari 2003

Bekering van Paulus
Jgt. Frans Liekens, Zm. Frans Vandesande, Constance Goos

3de zondag door het jaar
Jgt. Antonia Van de Wouwer, August Verbeek, Eduard Verachtert, Coleta Bervoets en Wim Lembreghts

Gezinsviering

H. Thomas van Aquino
Mis in de bidkapel

Mis in de bidkapel

Andere Weken

Deze Week

Week 1 Week 2    
     

 Week 52

 

Externe Links