Liturgische Vieringen

Week Nr. 47  20 november 2002

H. Clemens
Jgt. Josefina Hannes, Zm. familie Spruyt
Jgt. Maria Geboes, Zm. Frans en Leon Taels
Jgt. Jeanne Slegers, Zm. Louis Hermans
Zm. Clement en Evy Schelles, Alexander Mertens en overleden familie

Feest van Christus Koning
Mis voor de parochie

Chiromis
Jgt. Karel Baetens
Zm. Familie Dams Bens

H. Joannes Berchmans
Zm. Constantia Vermeulen, Louis Vangheel, Leonie Berghmans, Jul Vissers, Rosa Laenen, Mariette Vermeulen

Mis in de bidkapel

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18

Week 19

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Week 26-27-28

Week 29-30-31

Week 32

Week 33

Week 34

Week 35

Week 36

Week 37

Week 38

Week 39

Week 40

Week 41

Week 42

Week 43

Week 44

Week 45

Week 46

   

Externe Links