Liturgische Vieringen

Week Nr. 45  6 november 2002

Zm. Mia Hendrickx, families Vleugels, Cuyvers, Hendrickx, Van Uytsel, kinderen en kleinkinderen
Zm. Alfons Nevelsteen, overleden familieleden Nevelsteen-Van Geel
Zm. Door Wuyts, Louis Wuyts en Regina Nuyts
Jgt. Alfons Steurs, Denis en To De Ceuster, Fons Steurs
Zm. Wim Daems vanwege de buren
Zm. Toke Schroven vanwege KBG

32 ste zondag door het jaar
Jgt. Eduard Verachtert, Coleta Bervoets, August Verbeek, Antonia Van de Wouwer en Wim Lembreghts
Zm. Familie Verbinnen-Van den Bosch en overleden familieleden

Jgt. Josée Peeters en overleden familieleden
Zm. Melanie Dams, Louis Peeters, Constantia Helsen, Karel en André Binnemans, Maria Van Hooghten en Eddy Helsen

H. Livinus
Mis in de bidkapel

H. Josafat
Mis in de bidkapel

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18

Week 19

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Week 26-27-28

Week 29-30-31

Week 32

Week 33

Week 34

Week 35

Week 36

Week 37

Week 38

Week 39

Week 40

Week 41

Week 42

Week 43

Week 44

       

Externe Links