Liturgische Vieringen

Week Nr. 42  16 oktober 2002

Jgt. Rosalie Taels, Staf Van Springel, kinderen en kleinkind

29 ste zondag door het jaar
Mis voor de parochie

Jgt. Eugeen en François Bal, Vic Vangheel en Lies Vangenechten
Zm. Stefke Vleugels en Jules Vleugels

Mis in de bidkapel

Joannes van Capestrano
Mis in de bidkapel

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18

Week 19

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Week 26-27-28

Week 29-30-31

Week 32

Week 33

Week 34

Week 35

Week 36

Week 37

Week 38

Week 39

Week 40

Week 41

   

Externe Links