Liturgische Vieringen

Week Nr. 35  28 augustus 2002

O.L.V.  Middelares van Genade
Zm. Alfons Nevelsteen, familie Nevelsteen-Van Geel
Zm. Jules Vermeulen en Josephina Peeters
Jgt. Jeanne Dens en Frans Verbiest
Zm. Hilda Heylen
Zm. Familie Lornoy-Boeckx
Jgt. Josefina Boons, Gerard en Gusta Cuyvers, Ernest Wuyts, Alfons en Geert Nijs, Nancy Binnemans
Zm. Marie Nevelsteen vanwege KBG

22ste zondag door het jaar
Mis met intentie van zaterdag

Zm. Irene Boeckx, familie Boeckx-Mertens
Jgt. Louis Wuyts
Jgt. Rosalie Mertens en August Wouters

H. Gregorius de Grote
Mis in de bidkapel

Mis in de bidkapel

Andere Weken

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18

Week 19

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Week 26-27-28

Week 29-30-31

Week 32

Week 33

Week 34

       

Externe Links