Liturgische Vieringen

Week Nr. 32  7 augustus 2002

H. Laurentius
Jgt. Mia Mangelschots, Zm. Vik Mangelschots en Leonie Hermans
Zm. Gemaine Binnemans, Gust Helsen, Julienne Thoumsin
Jgt. Louis Van Elsen en familie
Jgt. Gust Mertens, Dympna Verachtert
Zm. Familie Daems-Gielis
Zm. Josefina Hannes, August Spruyt, Alfons en Fons Steurs, Denis en To Deceuster
Zm. Familie Lornoy-Boeckx

19de zondag door het jaar
Zm. Alfons Versmissen, Marie Kuypers, Maria Peeraer
Zm. Familie Van Hoof-Cuyvers en Cluyts-Verlooy

Jgt. Karel Peeters

Mis in de bidkapel

Vooravond van Maria Tenhemelopneming
Zm. Evie en Clement Schelles, Emiel Verwerft, Maria Lambrechts
Zm. Maria Vanuytven
Zm. Fille Hellemans, Marie Mertens en familie Verboven-Peeters

Maria Tenhemelopneming
Zm. Frans Weckhuysen, ouders en schoonouders

Jgt. Clementina Bastiaens, Alfons Nietvelt en familie
Jgt. Anneke Nevelsteen en Wim Verherstaeten

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18

Week 19

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Week 26-27-28

Week 29-30-31

   

Externe Links