Liturgische Vieringen

Week Nr. 25  19 juni 2002

Jgt. Maria Roodhooft, Jozef Roodhooft, Gust en Constantia Roodhooft-Thijs, Dorre en Jo Verschueren-Wouters
Zm. Dympna Boeckx vanwege de buren
Zm. Familie Verlinden De Peuter Taels Geboes
Jgt. Marie Mertens, Fil Hellemans, familie Verboven Peeters
Zm. Hilda Heylen en Jean Bangia vanwege de buren
Zm. Willy en Emiel Geerts, Marie Mertens, Frans Haepers, Leonie Boogers, Maria Soeten
Zm. Fons Hermans en overleden familie

12de zondag door het jaar
Jgt. Jefke Deceuster, Gust en Gonda Deceuster-Verwimp, Jos Luyten, Jul en Leonie d' Joos-Engelen, Marcel d' Joos

Jgt. Petrus Bens, Nieke Maes en overleden familie
Zm. Jules en Stefke Vleugels en overleden familie

Mis in de bidkapel en aanbidding

Mis in de bidkapel

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18

Week 19

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24