Liturgische Vieringen

Week Nr. 23  5 juni 2002

H. Justinus
Jgt. August Verhaert, Mathilde 's Jongers en overleden familieleden

H.Medardus
Jgt. Jan Aerts en overleden familieleden
Jgt. Jozef Geukens
Zm. Bernus Van Gorp, Dympna Sterckx en overleden kinderen
Jgt. Melanie Weckhuysen, familie Schauwaers - Baetens
Zm. Alfons Nevelsteen, familie Nevelsteen - Van Geel
Zm. Fons Steurs, Dympna Helsen en Dympna Vranckx
Zm. Wim Daems vanwege de buren
Jgt. Gust Verbiest, Clementina Van Hout en overleden falilieleden

10de zondag door het jaar
Zm. Familie Criekemans, Wuyts, Mellebeeckx
Zm. Gaston Krieckemans, Marcellina Hermans
Zm. Alfons Versmissen, Marie Kuypers, Maria Peeraer
Jgt. E.H. Frans Lornoy, familie Lornoy - Sterckx
Jgt. Coleta Bervoets, Edward Verachtert, August Verbeek, Antonia Van de Wouwer en Wim Lembreghts
Zm. Familie Van Hoof, Cuyvers, Cluyts, Verlooy

Zm. Melanie Dams
Zm. Eddy Helsen

H.Barnabas apostel
Mis in de bidkapel en aanbidding

Mis in de bidkapel

Andere Weken

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18

Week 19

Week 20

Week 21

Week 22