Liturgische Vieringen

Week Nr. 22  29 mei 2002

H. Justinus
Jgt. August Verhaert, Mathilde 's Jongers en overleden familieleden

Mis voor de parochie

9de zondag door het jaar
Sacramentsdag
Zm. Lou Vandenbussche
Jgt. Mathilde Molenberghs

Mis in de bidkapel en aanbidding
Zm. Constantia Vermeulen, Louis Vangheel; Petrus Vermeulen, Dympna Leysen, Theodoor Vangheel en Maria Verachtert

Mis in de bidkapel

Vandaag, woensdag 29 mei om 19 u. komen we samen aan het kapelletje in de Vogelzang. We nodigen iedereen uit om te komen bidden ter ere van Maria.

Traditioneel sluiten we de meimaand af op vrijdag 31 mei aan het mooie kapelletje van de Tweemolenstraat. We doen dat met een gebedsviering en daar is iedereen van harte welkom.Om 19 u. verwachten we dan - ook dat is een traditie - heel veel Mariavereerders.

 

Andere Weken

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16

Week 17

Week 18

Week 19

Week 20

Week 20