Liturgische Vieringen

Week Nr. 17  24 april 2002

Jgt. Fons Vangeel en overleden familieleden
Jgt. Wieter Belmans, Fons Steurs, Dympna Helsen, familie Rommers-Nelen 
Jgt. Frans Lievens en overleden familieleden

5de paaszondag
Mis voor de parochie

Vormselviering

H. Pius V Paus
Mis in de bidkapel en aanbidding

H. Jozef arbeider
Mis in de bidkapel

Andere Weken

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14

Week 15

Week 16