Liturgische Vieringen

Week Nr. 15  10 april 2002

Zm. Vik en Mia Mangelschots, Leonie Hermans
Jgt. Josephina Peeters, Zm. Jules Vermeulen
Zm. Anna Taels, Alfons en August Nevelsteen, Elise Verellen, Rita Vanspringel
Zm. Gust Helsen, Germaine Binnemans, Julienne Thoumsin
Zm. Familie Leenaerts-Verdonck, Familie Taels-Geboes
Zm. Hilda Heylen vanwege Ziekenzorg

Jgt. Maria Kuypers, Zm. Alfons Versmissen en Maria Peeraer
Zm. Familie van Hoof-Cuypers, Cluyts-Verlooy

Gezinsviering

Mis in de bidkapel en aanbidding

Mis in de bidkapel  

De Goede Week werd in onze parochies innig en intens meegevierd. De nieuwe tekstboekjes van de FEZ voor de diensten van Palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag hebben daar zeker toe bijgedragen en ook de velen die alles mee hebben voorbereid. Dank u poetsers, bloemisten, misdienaars, lectoren, klokkenluiders, zangkoren, ziekenzorgers, koks, priesters, gezinsvieringen, catechisten,Ö Er waren twee hoogtepunten die niet door iedereen geweten zijn! De ziekenzalving in Stelen op Palmzaterdag en in 't Punt in de Goede Week waren innige momenten van ontmoeting met de Heer en elkaar. En op de tweede plaats de vormelingen van het Punt die mee naar de chrismanus trokken in de Antwerpse kathedraal en door de bisschop extra werden verwelkomd. Het was tof dat , na de vormelingen van Stelen de vorige jaren ook die van 't Punt dat eens konden meemaken. En op Goede Vrijdag werden reeds zieken van Punt en Stelen  aan huis met de nieuw gewijde oliŽn gezalfd.

Andere Weken

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12

Week 13

Week 14