Liturgische Vieringen

Week Nr. 13  27 maart 2002

Samen met onze buren van het Punt vieren we de Goede Week. Op Witte Donderdag om 19 uur zal de eucharistieviering in onze kerk hier in Stelen doorgaan. We gedenken Jezus' afscheid en de instelling van de eucharistie. 's Anderendaags, eveneens om 19 uur sluiten we ons aan in de kerk van het Punt om Jezus' lijden te gedenken. We rekenen erop dat vele parochianen bij de Heer zullen zijn deze dagen.

Jgt. Bernus Van Gorp, Dympna Sterckx en overleden kinderen
Zm. Maria Vanuytven
Zm. Jos De Pooter en overleden familie
Jgt. Frans Michiels, Josefina Kerckhofs en Gusta Michiels

Hoogfeest van Pasen
Mis voor de parochie

Zm. Jules en Renilde Mertens

Franciscus van Paola
Mis in de bidkapel en aanbidding

Woensdag in de paasweek
Mis in de bidkapel

Andere Weken

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11

Week 12