Liturgische Vieringen

Week Nr. 12  20 maart 2002

Zm . Meester Smets, Jeanne Berghmans
Jgt. Maria Geukens, Theodoor en Florent Bens, Louis Geukens
Zm. Rita Vanspringel
Zm. Fons Steurs, Dimpna Helsen, Dimphna Vranckx
Jgt. Jos Daems en Zm. Marcel Daems

Palmzondag
H. Mis

Mis voor overledenen van de Hezeschrans
Zm. Anna Verachtert en familie
Jgt. Melanie Dams en Eddy Helsen
Jgt. Frans Weckhuysen, ouders en schoonouders
Jgt. Jules Vleugels, Stefke Vleugels en overleden familieleden
Jgt. Alexander Mertens, Anna Lambrechts, de families Geukens-Claes, Wijnants-Vermeulen, Geukens-Gielis

Dinsdag in de Goede Week
Mis in de bidkapel en aanbidding

Woensdag in de Goede Week
Mis in de bidkapel  

Samen met onze buren van het Punt vieren we de Goede Week. Op Witte Donderdag om 19 uur zal de eucharistieviering in onze kerk hier in Stelen doorgaan. We gedenken Jezus' afscheid en de instelling van de eucharistie. 's Anderendaags, eveneens om 19 uur sluiten we ons aan in de kerk van het Punt om Jezus' lijden te gedenken. We rekenen erop dat vele parochianen bij de Heer zullen zijn deze dagen.

Andere Weken

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10

Week 11