Liturgische Vieringen

Week Nr. 11  13 maart 2002

Zm. Vik en Mia Mangelschots, Leonie Hermans
Jgt. Jan en Julia Vangheel-Verwimp, Janneke, Jeanine Vangheel, Door en Patrick Verachtert
Jgt. Edmond Lievens, Frans en Monique Lievens, Bertha Van Hout, Marcel Van de Craen
Jgt. Jules Lievens en overleden familieleden
Zm. Sus De Bal, Bertha Geerinckx, Gust De Bal, Lisa Lievens en Jos Mens
Zm. Dympna Boeckx vanwege de buren
Jgt. André Van Loy, Zm. Familie Dens en familie Belmans Taels
Jgt. Frans Verbiest en Jeanne Dens

Vijfde zondag in de veertigdagentijd
Mis voor de parochie

Jgt. Frans Thijs, Josée en Gustaaf Peeters
Jgt. Wies Verachtert
Jgt. Jan Vansant, Zm. Marleen Vansant

Feest van de H. Jozef
Mis in de bidkapel en aanbidding

Mis in de bidkapel

Andere Weken

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9

Week 10