Liturgische Vieringen

Week Nr. 10  6 maart 2002

Zm. Gusta Michiels vanwege de buren
Zm. Gust Helsen, Germaine Binnemans, Julienne Thoumsin

Zm. Familie Criekemans, Mellebeeckx, Wuyts
Zm. Familie Van Hoof, Cuyvers, Cluyts, Verlooy

Vierde zondag in de vasten
Jgt. Jozef Schauwaers, Melanie Weckhuysen, Karel Baetens
Zm. Maria Daems, Louis en Karel Verachtert
Zm. Wim Lembreghts 
Jgt. Celine Claes, Jan Geukens, Louis, Josefina en Karel Janssens

Mis in de bidkapel en aanbidding

Jgt. Louis Vangheel, Constantia Vermeulen

Andere Weken

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

  Week 5

Week 6

Week 7

Week 8

Week 9