Liturgische Vieringen

Week Nr. 9  27 februari 2002

3de zondag in de veertigdagentijd
Jgt. Marie Kuypers, Alfons Versmissen, Maria Peeraer

Jgt. Guillaume Peeters, Staf Peeters en familie
Zm. Karel Baetens
Jgt. François en Eugeen Bal, Vic Vangheel en Lies Vangenechten

Mis in de bidkapel en aanbidding

H.Coleta
Mis in de bidkapel

Andere Weken

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

  Week 5

Week 6

Week 7

Week 8