Liturgische Vieringen

Week Nr. 8  20 februari 2002

2de zondag in de vasten
Mis voor de parochie

Gezinsviering met naamopgave vormelingen

Mis in de bidkapel en aanbidding

Maria van Jezus
Mis in de bidkapel

Andere Weken

Deze Week

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

  Week 5

Week 6

Week 7