Liturgische Vieringen

Week Nr. 4  23 januari 2002

Jgt. Frans Liekens, Frans Vandesande, Constantia Goos
Jgt. Germaine Binnemans

3de zondag door het jaar
Jgt. Familie Wyers-Langens
Jgt. Antonia Van de Wouwer, August Verbeek, Eduard Verachtert, Coleta Bervoets en Wim Lembreghts

Jgt. Maria Bollen, familie Schauwaers-Baetens

19 u. Mis in de bidkapel en aanbidding

19 u. Mis in de bidkapel

Andere Weken

Deze Week

Week 3

Week 2

Week 1